BIOGRAPHY

Ne jemi një studio bazë në shtëpi muzikë shtyjnë të rritet emërtim tonë online me talent të freskët të ri. Nëse keni talent ne kemi rreh për të nxitur ju në nivelin e ardhshëm . Rregullat tona janë të thjeshta . Shkarko rreh tona tagged , na dërgoni vokal tuaja të para ( intro , vargu , kor , vokal sfond , Outro ), bio i vogël , foto , Lidhje website , kontaktit. format WAV files , AIFF , ose vetëm FLAC . Përdorni Dropbox apo shërbim si sendspace.com për të dërguar fotografi. Na pyesin drejtpërdrejt për rreh nga emailing collaborations@rehdogg.com We are a home base music studio pushing to grow our online label with fresh new talent. If you have the talent we have the beats to push you to the next level. Our rules are simple. Download our tagged beats,send us your raw vocals (intro,verse,chorus,background vocals,outro), small bio,picture,website link,contact. format files Wav,Aiff,or FLAC only. Use dropbox or service like sendspace.com to send files. Ask us directly for beats by emailing collaborations@rehdogg.com

    SKILLS:
  • Songwriter
  • Music producer
    GENRES:
  • Hip hop
  • Reggae

VITAL STATISTICS

Gender: M
Country: Albania
City: N/A
Language/s:

PROFICIENCY RATING

Sound quality 3.0
Meeting deadlines 3.0
Musical skill 3.0

PORTFOLIO

PROJECTS

0 ITEMS

No project items have been created!

Message Us